Tag #wertykalnie

Wertykalnie | Wiersz

WERTYKALNIE   Po latach życia w perspektywie horyzontalnej właściwej lwicy rodzącej polującej karmiącej czyszczącej  popychającej swoje młode w kierunku ich przeznaczenia Pani Specto zatęskniła do pozycji wertykalnej   Owszem jest drapieżcą to znaczy ogarnia świat na krzyż z lewa na prawo z dołu do góry – to do góry ma zasadnicze znaczenie w obliczu świadomości bycia stworzeniem skończonym z sercem które tłoczy krew ku misterium nieskończoności   Rubbestadneset, 25. stycznia 2021   Inne wiersze: Tango, Wrażliwość mężczyzny, Ubiorę się, ...