Tag #rocznykurspisarski

Warsztat Pisarza | Recenzja Głębi po kursie

Recenzja Głębi po przejściu rocznego kursu pisarskiego Warsztat Pisarza   To nie jest recenzja w ścisłym tego słowa znaczeniu. Recenzja zakłada możliwie obiektywną ocenę przedmiotu recenzowanego – czy to dzieła literackiego, filmowego, teatralnego, czy z dziedziny sztuk plastycznych. W recenzji trzeba oderwać się od własnych preferencji, gustu, doświadczeń. W jaki sposób jednak mam ocenić kurs pisania, jeśli nie przez ...